Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o.

Sociálně - právní a finanční služby

Jedná se o přímé zabezpečení administrativních a finančních úkonů pro klienta a o pomoc a podporu klienta při těchto činnostech. 

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Spolupráce s psychologem - Mgr. Mašková 
  • pomáhá řešit problémy klientů s cílem sjednotit postup pracovníků při práci s klientem 
  • účastní se programů pro klienty na základě zájmů a schopností klientů 
  • pomáhá při individuálním plánování navrhovat postupy k minimalizaci rizikových situací při dosahování osobních cílů
    
 • Vzdělávání klientů dle individuálních schopností
  • sebeobslužné dovednosti (trvale u všech klientů) 
  • sociální dovednosti (trvale u všech klientů, intenzivní formou u klientů začleněných do integračních programů) 
  • alternativní komunikace (u klientů začleněných do programu na podporu komunikace) 
  • dvě třídy Speciální školy z Karlových Varů přímo v Domově, z toho jedna rehabilitační
    
 • Vytváření pracovních dovedností
  • při sebeobsluze  
  • keramická dílna  
  • výtvarný ateliér  
    
 • Uplatnění v zájmové činnosti
  • keramická dílna, výtvarný ateliér, 
  • hudební zájmová činnost: pěvecký kroužek, muzikoterapie (pracovna s rozvrhem účasti klientů) 
  • sportovní zájmová činnost s využitím sportovišť, pomůcek a náčiní Domova 
  • využití společenských prostor Domova, kluboven a heren (činnost dle volby klientů s podporou i bez podpory personálu) 
  • využití venkovních chráněných i veřejných prostor Domova (činnost dle volby klientů s podporou i bez podpory personálu) 
  • účast na kulturních, sportovních a společenských akcích pořádaných Domovem nebo jinými subjekty (činnost dle volby klientů s podporou i bez podpory personálu) 
  • rekreační pobyty mimo Domov (činnost dle volby klientů s podporou i bez podpory personálu)
 • Možnost pracovního uplatnění
  • umožnění pracovního poměru v pomocných provozech Domova (úklid , prádelna , kuchyně)  

Kontaktní informace

Adresa:

Domov pro osoby se zdravotním postižením
v Mariánské, příspěvková organizace

Jáchymov, část Mariánská č.p.161,
pošta Ostrov 363 01

IČ: 71175296
Datová schránka: gcpuy8t
Email: 
domov.marianska@domov-marianska.cz
Irma Vlčková, DiS. sociální pracovnice DOZP 354 224 207, 730524749
Bc. Petra Krauzová sociální pracovnice DOZP 354 224 205, 724 100 576
Zuzana Vlčková, DiS vedoucí DPS 601 132 456
› všechny kontakty
Žádný příspěvek ...
Žádná fotogalerie ...
© 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o. - Tvorba stránek Petr Peti