Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o.

Zdravotní péče

Zdravotní úsek zajišťuje klientům lékařskou, ošetřovatelskou, ambulantní zdravotní a rehabilitační péči.

Činnosti zdravotního úseku:

  • vstupní prohlídky se stanovením krátkodobého i dlouhodobého individuálního léčebného plánu 
  • pravidelná léčebná péče na ambulanci i na lůžkových odděleních Domova 
  • zdravotní dohled při výletech a rekreačních pobytech 
  • preventivní činnost (zdravá výživa, hygienické kontroly, očkování atd.) 
  • přednášková a osvětová činnost pro klienty, rodiče a nezdravotnické zaměstnance

Lékařská péče je v domově poskytována odborníky v oblastech primární péče pro dospělé, primární péče pro děti, zubní péče, neurologie, psychiatrie, rehabilitační a gynekologická péče.

Kvalitní lékařský dohled je zabezpečován v ambulanci centrální ordinace a u imobilních a nemocných klientů provádějí lékaři vyšetření na jejich pokojích.

Ošetřovatelská péče je poskytována na odděleních s ošetřovatelskou péčí pro imobilní klienty formou ošetřovatelského procesu. K zajištění kvalitní ošetřovatelské péče byly vypracovány standardy ošetřovatelské péče jednotlivých výkonů. Středem naší pozornosti je spokojenost klienta. Veškeré naše úsilí směřuje dle zásad moderního ošetřovatelství k navrácení, udržení a podpoře zdraví klienta a k jeho soběstačnosti. Naším cílem je vyhledávání a uspokojování bio-psycho-sociálních a duchovních potřeb klientů. Snaha o celkové zlepšení kvality života klientů je založena na individuálním přístupu pracovníků ke klientům. 

Ambulantní zdravotní péče je zajišťována formou centrální ordinace. Ta provoz zahájila 1. 4. 2006. Centrální ordinace zajišťuje primární a odbornou lékařskou péči, zdravotnickou péči a dále zdravotnickou pohotovostní službu pro klienty Domova s nepřetržitou přítomností registrované všeobecné zdravotní sestry 24 hodin denně.

Cílem poskytovaných fyzioterapeutických služeb je prevence funkčních poruch pohybového aparátu, ale i minimálně zachování nebo zlepšení fyziologického stavu našich klientů. U akutních stavů je to především odstranění příčin i následků pohybových poruch. K tomu nám slouží moderní prostorná tělocvična, zajišťující bezpečnost cvičenců, elektroterapeutické oddělení se standardním vybavením, oddělení pro individuální terapii a vířivé a perličkové koupele. V našem zařízení vycházíme ze všeobecných zásad pro klienty postižené centrální koordinační poruchou, dalšími neurologickými onemocněními a orthopedickými, interními a revmatologickými problémy. Pro klienty zajišťujeme kompenzační pomůcky. Nezajímá nás jen samotná funkční porucha dané části organismu, ale i zdánlivě nesouvisející vzdálené lokality těla, které s poškozeným místem reflexně souvisí. Z tohoto důvodu nejčastěji používáme u našich klientů různé formy reflexní terapie, senzomotoriky a měkkých technik. V naší každodenní nabídce je 21 procedur a technik

Kontaktní informace

Adresa:

Domov pro osoby se zdravotním postižením
v Mariánské, příspěvková organizace

Jáchymov, část Mariánská č.p.161,
pošta Ostrov 363 01

IČ: 71175296
Datová schránka: gcpuy8t
Email: 
domov.marianska@domov-marianska.cz
Irma Vlčková, DiS. sociální pracovnice DOZP 354 224 207, 730524749
Bc. Petra Krauzová sociální pracovnice DOZP 354 224 205, 724 100 576
Zuzana Vlčková, DiS vedoucí DPS 601 132 456
› všechny kontakty
Žádný příspěvek ...
Žádná fotogalerie ...
© 2014 Domov pro osoby se zdravotním postižením v Mariánské, p.o. - Tvorba stránek Petr Peti